Läckö

Bäste kund/gäst

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018 vill vi informera om att vi behöver spara och behandla personuppgifter om Dig, såsom namn, telefonnummer, och mailadress. Detta gäller vid bokning av övernattningar och köp av biljetter digitalt, till olika evenemang. Syftet med en sådan behandling är att kunna ta kontakt med dig i din roll som gäst.

Vi får uppgifter från dig i samband med vårt löpande arbete på Läckö Slott och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att användas vid kommande kommunikation med Dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra Dina uppgifter till annan aktör eller ett land utanför EU.

Ta del av vår integritetspolicy här.

Webbproduktion: Entos AB