4
Läckö Slott – från medeltida borg
till en barockpärla
Läckö Slott har ett medeltida ursprung. Redan 1298 lade Skarabiskopen Brynolf
Algotsson här grunden till en befäst borg, strategiskt placerad mitt i det dåva-
rande stiftet. Efter en brand på 1470-talet utvidgades borgen av biskop Brynolf
Gerlachsson. 1527 drogs Läckö in till kronan och under långa tider for slottet
illa av vanvård. Men Gustav Vasas svåger Svante Sture tog över och inledde
reparationer. Hogenskild Bielke, gift med Stures dotter Anna, erhöll Läckö som
friherrskap 1571. När sedan greve Jacob Pontusson De la Gardie 1615 fick
Läckö i förläning återfick slottet sin forna betydelse, och genom sonen Magnus
Gabriel blev det ett av de mest betydelsefulla.
 Magnus Gabriel De la Gardie var bara trettio år när han övertog slottet år
1652. Han satte igång omfattande byggnadsarbeten, även i Lidköping där den
”nya staden” kom till. Slottskyrkan, trädgården, fjärde våningen, de 248 rummen
– allt är Magnus Gabriels verk.
Föremål som visas på Läckö Slott är inlånade från museer, slott, privata samlingar eller ingår i Läckösamlingen. Den
senare har gjorts möjlig av flera generösa donatorer, främst Sparbanksstiftelsen Lidköping. Samlingen har därutöver
vuxit genom stöd av Nationalmuseum, Lidköpings kommun, Föreningen Läckö Vänner, gåvor från enskilda, företag och
offentliga institutioner samt Stiftelsen Läckö Slott.
fabbe
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...28