6
Många pilgrimer har sedan medeltiden fortsatt till Finisterre, platsen där jorden tar slut, efter att ha nått
sitt mål i Santiago de Compostela. På klippan bränner de upp sina kläder, en reningsprocess och en symbolisk
handling för att göra sig av med de bördor som burits under vandringen. Och kanske genom hela livet.
LuÍsa RUBINES
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...28