8
Gunnar Brusewi tz
Na t i ona l i l lus t ra tör
© Gunnar Brusewitz / BUS 2014
Konstvandring på fjärde våningen
Läckö rymmer unik barockkonst; i trapphus, i skattkammaren, i parad-
våningen för att bara nämna en bråkdel. Vid sidan av 1600-talskonsten
visar vi ett lockande smörgåsbord där kända och okända artister fyller
slottets fjärde våning med sina respektive tekniker, allt ifrån oljor och
akvareller till smide och stenkonst.
Gunnar Brusewitz, nationalillustratör
År 2014 är det 10 år sedan Gunnar Brusewitz gick ur tiden. Själv
kallade han sig ödmjukt för ”antecknare” men med den mängd böcker
och illustrationer som utgör hans konstnärliga livsverk är Brusewitz
en betydande del av vårt kulturarv. På Läckö visar vi ett axplock ur en
stor samling; nobeldiplom, frimärken, naturbilder och skildringar av
vår historia. Vi öppnar även ett tornrum som aldrig tidigare visats,
i år fyllt med Brusewitz verk. Det är Gunnar Brusewitz som har ritat
Stiftelsen Läckö Slotts logotyp.
Verken är utlånade av konstsamlaren Håkan Janson, Ringsegården i Falkenberg.
Borgny Svalastog, norsk bildkonstnär
Från Lillehammer kommer denna konstnärinna som fyller sina verk
med stor kraft och sällsam andlighet. Borgny arbetar med textil,
grafik, teckning, pastell, skulptur och installationer. Hon har skapat
kyrkotextiler till mer än 40 kyrkor, skapat utsmyckning i en mängd
kyrkor och finns även representerad på pilgrimsmuseet i Santiago
de Compostela, med vilka vi samarbetar kring utställningen ”Steg
för steg” på andra våningen.
Sten Limmergård, stenkonstnär från Kinnekulle
Sten är en av få stenkonstnärer med inriktning på inomhuskonst i
sten. I Jaktsalen visas bredden av hans arbeten i kalksten och marmor;
skålar, fat och konstföremål bl a i den unika kinnekullesten. Här finns
även svart kalksten från Jämtland och ljus svensk eller portugisisk
marmor. Verken som visas har utförts i långsamma processer; Sten har
utvecklat en helt egen teknik och ger stenen nya uttrycksformer.
camilla damgård/maihaugen
Borgny Svalastog är vida känd utanför Norges
gränser. I sommar kommer hon till Läckö.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...28