Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. År 2019 passerade föreningen 1000 medlemmar, under coronapandemin har sedan medlemsantalet minskat men vi hoppas snart vara över 1000 medlemmar igen. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Årsmöte


Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas senast i juni månad. På grund av pandemin flyttades årsmötet 2021 till den 20 augusti för att vi åter skulle kunna träffas “på riktigt”.

Vid årsmötet berättade stiftelsens VD och vänföreningens självskrivne ledamot Jan Malmgren om säsongen som varit och de utmaningar och det nytänk som blivit resultatet av pandemin. På årsmötet omvaldes styrelsen i sin helhet.

Efter årsmötets avslutande höll ledamoten och förre länsantikvarien Eva Björkman ett föredrag kallat Läckös märklighet i ett internationellt perspektiv. Där presenterade hon ett projekt som syftade till att fördjupa kunskapen kring Läckö och undersöka möjligheterna att föreslå Läckö som en tänkbar kandidat för världsarv.

Verksamhetsberättelser
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011