Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. Antalet medlemmar har ökat. För några år sedan blev vi 500, vi är nu fler än 950 och har målet inställt på 1000. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Årsmöte

Årsmötet framflyttat
Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas senast i juni månad. Detta kunde ej hållas på grund av Covid 19.

Ordföranden har talat med våra revisorer om en annan lösning för årsmötet som avser 2019.

Alla årsmöteshandlingar, dvs. föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt valberedningens förslag, kommer att skickas ut i nästa Nyhetsbrev. Då kan alla framföra sina åsikter i god tid före årsmötet, dock senast den 21 oktober. Förfaringssättet protokollsförs den 7 november.

Årsmötet för verksamhetsåret 2018, den 25 maj 2019.

Det var gudomligt vackert denna tämligen tidiga morgon när Läckö Väners styrelse samlades för ett möte innan årsmötet. Solen sken från en alldeles klarblå himmel, fåglarna kvittrade och slottet speglade sig i vattnet. Då blir man glad till sinnes.

Glad blev styrelsen också för att så många vänner mött upp denna dag. Vi börjar närma oss 1000 medlemmar men än är vi inte riktigt där. Till årsmötet kom ett femtiotal som också avnjöt den goda lunchen, bestående av nyfångad gös från Vänern, ramslök från Kinnekulle och nyskördad kål från slottsträdgården.

Årsmötet

Ordförande Lars-Göran Lönnermark ledde förhandlingarna med den äran och årsmötet kunde ta beslutet att utse Håkan Ridal till hedersmedlem. Han var med och bildade föreningen för drygt 20 år sedan och har sedan dess aktivt deltagit i dess verksamhet dels som sekreterare men också med resor, nyhetsbrev, sponsring med mera.

Revisor Eva Andersson läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, det vill säga 200 kr för enskild medlem och år.

Ny i styrelsen är Eva Björkman. Håkan Ridal har avböjt omval. I övrigt omval på samtliga poster.

Stiftelsens verkställande direktör Magnus Lönnroth berättade kortfattat om sommarens utställningar. Till glasuställningen, i samarbete med Nationalmuseum, kommer en app med extra information att kunna laddas ner. 

Till invigningen kommer också renoveringen av statyerna av Magnus och Jakob De la Gardie vara klar. Statyerna är gjorda av gips förstärkt på vissa utsatta partier med bly. Liksom vapensköldarnas renovering förra året bidrar Vänföreningen till detta.

Allan Ahlman, vår slottsarkitekt, förklarade pedagogiskt hur omputsningen av slottet och nu först kyrktornet kommer att gå till. Reportage utlovas.

Chatarina Sjölin och arkiven

Hur hittar vi information om Läckö Slott i arkiven? var rubriken för Chatarina Sjölins föredrag efter årsmötet. Chatarina har arbetat med forskning kring slottet och dess ägare under många år och vet var och hur man kan och får söka i de olika arkiven. Historien börjar, sägs det, med att Biskop Brynolf 1298 börjar bygga borgen. Men det finns brev från hans hand, skrivet på Kållandsö redan 1288. Chatarina visade bilder på dessa fantastiska dokument från 1200-talet fram till 1900-talet en spännande resa som verkligen satte åskådarnas fantasi i rörelse. Till och med Gustav Vasa har varit på Läckö, både 1532 och 1535. Det var naturligtvis han som tog borgen från biskoparna i samband med reduktionen, som Västers riksdag beslutat om 1527. På 1680-talet var det dags för nästa reduktion, då Karl XI  drog in Läckö med flera egendomar från dåvarande ägaren Magnus Gabriel De la Gardie.

Riksantikvarieämbetets arkiv, av tradition kallat Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, är en viktig informationskälla för alla som är intresserade av svensk arkeologi, konsthistoria och byggnadshistoria. Men vi får också söka i Lunds Universitetsbibliotek, där finns 200 hyllmeter om De la Gardie-ätten, i Landsarkivet i Göteborg, och i Historiska Museets i Stockholm arkiv. Överallt finns mycken intressant kunskap att hämta. Och så som Chatarina uppmanades oss. ”Starta studiecirklar! Det finns massor att upptäcka!”. Kanske kan vi få igång någon redan till hösten.

Verksamhetsberättelser
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011