Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. Antalet medlemmar har ökat. För några år sedan blev vi 500, vi är nu fler än 950 och har målet inställt på 1000. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Årsmöte

Årsmötet framflyttat
Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas senast i juni månad. På grund av pandemin tar vi det säkra före det osäkra även detta år och planerar för ett årsmöte i augusti 2021.

Förra årets årsmöte blev också uppskjutet på grund av pandemin och hölls 7 november ”per capsulam”. Förfarandet har tillstyrkts av föreningens revisorer.

Alla årsmöteshandlingar inför det kommande årsmötet , dvs. föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt valberedningens förslag, kommer att skickas ut i nästa nyhetsbrev. Då kan alla framföra sina åsikter i god tid före årsmötet.

Verksamhetsberättelser

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011