Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. År 2019 passerade föreningen 1000 medlemmar, under coronapandemin har sedan medlemsantalet minskat men vi hoppas snart vara över 1000 medlemmar igen. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Årsmöte

Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas senast i juni månad.
Nästa årsmöte hålls den 27 april 2024. Spara datumet!

Årsmöte 2023

Årsmötet hölls lördagen den 29 april i Victoriahuset. Ca 50 medlemmar närvarade. Årsmötet utsåg Simone Irvine till hedersmedlem för sina uthålliga insatser för att göra Läckö slottsträdgård till producent av ekologiska grönsaker av högsta kvalitet med skönhetsvärden som gjort trädgården till ett besöksmål i sig.”

Britmari Brax och Inger Fahl avtackades för sina mångåriga och värdefulla insatser i styrelsen. I deras ställe invaldes Sven Olof Ahlberg och Anna Nyqvist Thorsson i styrelsen.

Christina Leuhusen Nilson-Dag berättade om Lindholmens spännande historia och försöken att rädda betjäntflygeln till eftervärlden. Om du vill veta mer om Lindholmens slottsruin kan du se den tillfälliga utställningen i slottbutiken eller besöka sidan lindholmensgard.se.

Årsmöte 2022

Årsmötet avhölls den 23 april i Victoriahuset. Ca 50 medlemmar mötte upp. Ledamoten Gunnar Dahlström, som avböjt omval, tackades för mångårigt betydelsefullt arbete i styrelsen. Anders Franck, Göteborg valdes in efter Gunnar. I samband med årsmötet fick vi en specialvisning av guideansvarige Fredrik Kindberg: ”Möt Magnus Gabriel De la Gardie”.
Efter detta fanns möjlighet att inta gemensam lunch i Victoriahuset.

Verksamhetsberättelser

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011