Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. År 2019 passerade föreningen 1000 medlemmar, under coronapandemin har sedan medlemsantalet minskat men vi hoppas snart vara över 1000 medlemmar igen. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


För dig som vill veta mer

Här samlar vi material om föreningen och om forskning med anknytning till Läckö Slott.

Föreningen Läckö Vänners 25-årsjubileum 2023

Den 23 september firade vi föreningens första åt med högtidstal, föredrag och en spännande inblick rakt in i framtiden.

Högtidstal av ordförande Lars-Göran Lönnermark Publiceras inom kort.

Panelsamtal om framtiden. Var är Läckö om 25 år? (Podd, längd 63 min) Publiceras inom kort.

Karriärer i högadelns hägn – social mobilitet bland Magnus Gabriel De la Gardies västgötska förvaltare cirka 1650–1680. Asger Weinberg (2021)

Alla tiders störste jordägare i Skaraborg. Carl Henrik Ohlsson (2023).
Artikeln publiceras med tillstånd av Skaraborgsakademin. Publiceras inom kort.

Projekt Vänerskärgården

Läckös märklighet – Ett försök att ringa in Läckös unika värden i ett nationellt och internationellt perspektiv. Av Eva Björkman, Lars Jacobzon, Jan-Gunnar Lindgren, Kolbjörn Wærn. Pdf, 72 sidor.

Reformationen och framväxten av den starka staten – exemplet Läckö. Rapporten är framtagen under 2019 av en ledningsgrupp bestående av
Göran Bengtsson, ordförande, Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott
Lars Nordström, Stiftelsen Läckö Slott, Ledningsgruppen har till sin hjälp haft en arbetsgrupp bestående av Eva Björkman, Lars Jacobzon, Jan-Gunnar Lindgren, Kolbjörn Wærn. Pdf, 30 sidor.

Jubileumspanelen med Victoria Svederberg, Anna Lokrantz och Anna Ohlin Ek. Moderator: Carl Henrik Ohlsson. Foto: Elisabet Lönnermark.