Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. År 2019 passerade föreningen 1000 medlemmar, under coronapandemin har sedan medlemsantalet minskat men vi hoppas snart vara över 1000 medlemmar igen. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Styrelse Läckö Vänner

Föreningen Läckö Vänner
Läckö Slott
531 99 Lidköping                                
Tel. 0510-48 46 60

Läckö Vänners ordförande
Lars-Göran Lönnermark
Malmgatan 5
532 31 Skara
Tel. 0511-182 36
Mejl till ordföranden

Vice ordförande och reseansvarig
Bodil Warolin
Notarievägen 16
534 30 Vara
Tel. 0708-52 33 35
Mejl till vice ordförande och reseansvarig

Sekreterare
Inger Fahl
Hamngatan 19
531 34 Lidköping
Tel. 0510-284 63
Mejl till sekreteraren

Skattmästare
Ingrid Johnsson
Kållandsö, Ullered 4
531 99 Lidköping
Tel. 0510-101 73
Mejl till skattmästaren

Reseansvarig
Britmari Brax
Sjögårdsvägen 102
434 97 Kungsbacka
Tel. 0300-231 01
Mejl till reseansvarig

Redaktör
Helena Långström Schön 
Skolgatan 16
532 31 Skara
Tel. 076-203 44 00
Mejl till redaktören

Ledamöter

Eva Björkman
Falkvägen 22
541 33 Skövde
Tel. 0500-41 40 12

Gunnar Dahlström
Landalagången 14
411 30 Göteborg
Tel. 031-16 93 7

Håkan Ekesbo
Otterstad Skogsbo
531 99 Lidköping
Tel. 073-372 02 89

Wilhelm Klingspor
Hellekis Säteri
533 94 Hällekis
Tel. 0510-54 40 04

Jan Malmgren
Lödkolvsvägen 3
531 59 Lidköping
Tel. 070-371 86 60

Carl Henrik Ohlsson
Kinneviksvägen 1
53155 Lidköping
Tel. 0708-71 70 70Samarbete och erfarenshetsutbyte med andra vänföreningar.

Vänföreningarnas styrelser för Nääs, Gunnnebo, Tjolöholm och Läckö slott träffas en gång per år för att diskutera gemensamma angelägenheter.
2019 stod Läckö värd. Hur dagen förflöt kan du läsa mer om här.

Vänföreningsmöte den 12 juni 2018 på Nääs. Reportage finns här.

2017 års möte ägde rum på Gunnebo Slott. 


Läckö Vänförening bildades den 16 augusti 1998. Den första styrelsen bestod av följande personer:

  • Birger Bäckström, Moholm, ordförande
  • Jane Cederqvist, Stockholm
  • Arne Frisinger, Lidköping
  • Simon Irvine, Mölndal
  • Bengt KÅ Johansson, Stockholm
  • Lars-Göran Lönnermark, Skara
  • Sture Öster, Lidköping