Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. År 2019 passerade föreningen 1000 medlemmar, under coronapandemin har sedan medlemsantalet minskat men vi hoppas snart vara över 1000 medlemmar igen. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Styrelse Läckö Vänner

Föreningen Läckö Vänner
Läckö Slott
531 99 Lidköping
Tel. 0510-48 46 60

Läckö Vänners ordförande
Lars-Göran Lönnermark
Malmgatan 5
532 31 Skara
Tel. 0511-182 36
Mobil 0702-66 93 53

Vice ordförande
Wilhelm Klingspor
Tel. 070-796 10 09

Sekreterare
Bodil Warolin
Tel. 0708-52 33 35

Skattmästare
Ingrid Johnsson
Tel. 0510-101 73

Reseansvarig
Håkan Ekesbo
Tel. 0702-77 71 99

Redaktörer
Helena Långström Schön 
Tel. 076-203 44 00

Anders Franck
Tel. 0708-55 50 90

Projektet
Cykelväg till Läckö

Carl Henrik Ohlsson
Tel. 0708-71 70 70

Ledamöter
Eva Björkman
Tel. 0701-80 53 83

Sven-Olof Ahlberg
Tel. 0703-97 11 30
531 93 Lidköping

Anna Nyqvist Thorsson
Tel. 0701-77 22 12

Jan Malmgren
Tel. 070-371 86 60Samarbete och erfarenshetsutbyte med andra vänföreningar.

Vänföreningarnas styrelser för Nääs, Gunnnebo, Tjolöholm och Läckö slott träffas en gång per år för att diskutera gemensamma angelägenheter.
2019 stod Läckö värd. Hur dagen förflöt kan du läsa mer om här.

Vänföreningsmöte den 12 juni 2018 på Nääs. Reportage finns här.

2017 års möte ägde rum på Gunnebo Slott. 


Läckö Vänförening bildades den 16 augusti 1998. Den första styrelsen bestod av följande personer:

  • Birger Bäckström, Moholm, ordförande
  • Jane Cederqvist, Stockholm
  • Arne Frisinger, Lidköping
  • Simon Irvine, Mölndal
  • Bengt KÅ Johansson, Stockholm
  • Lars-Göran Lönnermark, Skara
  • Sture Öster, Lidköping