Läckö Vänner

Syftet med Vänföreningen är att stödja verksamheten på Läckö Slott genom bidrag till olika klart definierade projekt. Föreningens medlemmar verkar som ambassadörer och sprider positiv information om slottet och de många framgångsrika aktiviteterna där. Antalet medlemmar har ökat. För några år sedan blev vi 500, vi är nu fler än 950 och har målet inställt på 1000. Kom med i gemenskapen kring Läckö Slott du också!


Styrelse Läckö Vänner

Föreningen Läckö Vänner
Läckö Slott
531 99 Lidköping                                
Tel. 0510-48 46 60

Läckö Vänners ordförande
Lars-Göran Lönnermark
Malmgatan 5
532 31 Skara
Tel. 0511-182 36
Mejl till ordföranden

Vice ordförande och reseansvarig
Bodil Warolin
Notarievägen 16
534 30 Vara
Tel. 0708-52 33 35
Mejl till vice ordförande och reseansvarig

Sekreterare
Inger Fahl
Hamngatan 19
531 34 Lidköping
Tel. 0510-284 63
Mejl till sekreteraren

Skattmästare
Ingrid Johnsson
Kållandsö, Ullered 4
531 99 Lidköping
Tel.0510-101 73
Mejl till skattmästaren

Reseansvarig
Britmari Brax
Sjögårdsvägen 102
434 97 Kungsbacka
Tel. 0300-231 01
Mejl till reseansvarig

Redaktör
Ulla-Märta Tall
Sturegatan 5 b
544 33 Hjo
Tel. 073-848 20 40 
Mejl till redaktören

Ledamöter

Eva Björkman
Falkvägen 22
541 33 Skövde
Tel. 0500-41 40 12

Gunnar Dahlström
Landalagången 14
411 30 Göteborg
Tel. 031-16 93 7

Håkan Ekesbo
Otterstad Skogsbo
531 99 Lidköping
Tel. 073-372 02 89

Wilhelm Klingspor
Hellekis Säteri
533 94 Hällekis
Tel. 0510-54 40 04

Magnus Lönnroth
Parkåsavägen 1
531 55 Lidköping
Tel. 0510-103 20

Carl Henrik Ohlsson
Kinneviksvägen 1
53155 Lidköping
Tel. 0708-71 70 70


Styrelse 2019 – 2020

Inger Fahl, Ingrid Johnsson, Britmari Brax, Carl-Henrik Ohlsson, Ulla-Märta Tall, Bodil Warolin, Eva Björkman, Lars-Göran Lönnermark, Wilhelm Klingspor och Håkan Ekesbo.  

Ej med på bild Gunnar Dalhström och Magnus Lönnroth.


Samarbete och erfarenshetsutbyte med andra vänföreningar.

Vänföreningarnas styrelser för Nääs, Gunnnebo, Tjolöholm och Läckö slott träffas en gång per år för att diskutera gemensamma angelägenheter.
I år stod Läckö värd. Hur dagen förflöt kan du läsa mer om här.

Vänföreningsmöte den 12 juni 2018 på Nääs. Reportage finns här.

2017 års möte ägde rum på Gunnebo Slott. Reportage från dagen hittar du här. 


Läckö Vänförening bildades den 16 augusti 1998. Den första styrelsen bestod av följande personer:

  • Birger Bäckström, Moholm, ordförande
  • Jane Cederqvist, Stockholm
  • Arne Frisinger, Lidköping
  • Simon Irvine, Mölndal
  • Bengt KÅ Johansson, Stockholm
  • Lars-Göran Lönnermark, Skara
  • Sture Öster, Lidköping