Takdekor, kabinettskåp & himmelssängar


Större delen av den idag synliga inredningen skapades under Magnus Gabriel De la Gardies tid och visar förvandlingen från biskopsborg till barockslott. Ett flertal konstutövare engagerades för utsmyckningar i de flesta salar i slottets tredje och fjärde våningar. Riklig takdekor, mytologiska scener och bataljmålningar kan ses, och i Kungssalen svävar fortfarande de 13 takänglarna, skapade av målaren och skulptören Johan Werner. Bildhuggaren George Baselaque anlitades bland annat för att snida alkovöppningen i furstinnans sängkammare. Bostadssvitens inredning och disposition var för sin tid den mest moderna och influerad av franska ideal.

För att levandegöra slottets glansperiod under Magnus Gabriel De la Gardies tid har en uppmöblering skett av de tomma salarna. Detta ska dock inte ses som en rekonstruktion av slottets interiörer under 1600-talet, utan vill ge en bild av tidens inredningskultur.

Föremålen är en del av de statliga konstsamlingarna förvaltade av Nationalmuseum. Tack vare gåvor från enskilda, företag och offentliga institutioner, och inte minst med stöd av Lidköpings kommun och Föreningen Läckö Vänner, har samlingen vuxit avsevärt.