2021 års sommarutställning Lurö Skärgård

2021 års sommarutställning Lurö Skärgård

En resa i det inre och yttre landskapet

Välkommen till en fotoutställning av Luröskärgårdens natur- och kulturförening. Sommarutställningen är nu avslutad men utställningen hänger kvar i naturums hörsal året ut. Så ofta som det är möjligt står dörren öppen in i Sparbankssalen. Vänligen respektera om en grupp har bokat salen.

Lurö skärgård är en magnifik sötvattensskärgård. Europas största. Skärgården består av hundratals öar och skär med en stor variation. Höga branta klippöar i öster och havsbandslika kala skär i söder och väster. Här möts nordliga och sydliga växtarter och här finner du ett rikt fågelliv med en blandning av insjö och kusthäckande arter. Du kan höra storlommens ensliga läte och se fiskgjusens och havsörnens siluetter mot skyn.

Åter betar djur på öar som bär spår av forna tiders skärgårdsjordbruk.

Sedan 1987 finns Luröskärgårdens natur- och kulturförening som arbetar för bevarandet av skärgårdens unika natur och kultur.