“På resande fot”
NMK 606/1895, Pierre-Antoine de Machy, Dosa med lock, miniatyr av ballonguppstigning i Tuileriträdgården i Paris, Utf. ca 1783 - 1784, Horn, svart. På locket en målning i olja: ballonguppstigning i ett landskap, åskådad av en mängd personer, Dosa med lock, NMK 606/1895, miniatyr av ballonguppstigning i Tuileriträdgården i Paris

“På resande fot”

– En spegling av människans önskan att möta nya platser


Var? Andra våningen i Läckö Slott
När? 11 juni-28 augusti
Biljett? Ingår i slottsentré


Nationalmuseums utställning på Läckö Slott sommaren 2022.

En resa kan filosofiskt vara en yttre eller en inre resa. Årets sommarutställning med verk ur Nationalmuseums samlingar kretsar kring hur människan rest i olika tider och vilka spår detta avsatt i bildkonst liksom i konsthantverk.

Tidigare hade resor en praktiskt, ekonomiskt eller andligt mål. Pilgrimsresorna genomfördes genom egna uppoffringar för att nå vissa heliga platser. Diplomatiska uppdrag krävde inte bara stora logistiska utmaningar utan även en kostsam fasad för att öka uppdragets lyckosamma genomförande. Ett exempel på det är Magnus Gabriel De la Gardies ambassad till Paris. En betydelsefull herre för Läckö som föddes för 400 år sedan. En annan ägare till Läckö som uppmärksammas i utställningen är Carl Gustaf Tessin och hur han reste både som privat person och som diplomat.

Unga person ur adeln genomförde under främst 1600- och 1700-talet bildningsresor i Europa och tog nya impulser till Sverige. Upptäcktsresande drevs av nyfikenhet och vetenskaplig ambition att förstå världen.

1900-talet har möjliggjort att fler kan resa med införande av semester och ökade ekonomiska ramar. Dessa resor för nöjes skull med bilar, tåg, båt och flyg finns samma längtan att förstå världen, att upptäcka och att möta nya kulturer och människor.

Välkommen in på en resa genom utställningen.


Vill du guidas genom utställningen?

Du kan ladda ner Nationalmuseums app “Visitor Guide App” för att få en egen guidning genom utställningen. Ange koden 1800 så börjar guidningen.


Nationalmuseums utställning på Läckö hittar du i slottets andra våning och den öppnar den 11 juni 2022. Sedan kan du besöka utställningen alla dagar i veckan fram till den 28 augusti. Utställningen ingår i slottsentré-biljetten.