Våra hållbara val,
bevara historien och jobba för framtiden

Stiftelsen Läckö Slott ska lära människor om slottets historia och bevara slottet för framtiden. För att göra det behöver vi arbeta långsiktigt och ha hållbarhet i åtanke i hela verksamheten för att även framtida generationer ska kunna njuta av platsen. För oss är det viktigt att värna om lokalsamhället, vi försöker samarbeta och köpa de varor och tjänster som går från Kållandsö och Lidköping. Prata med oss i personalen om du vill ha tips på vad som mer finns att se, göra och köpa på Kållandsö och i Lidköping.


Maten

Vi arbetar för att servera så mycket ekologisk mat som möjligt. Frukostbuffén på hotellet är KRAV-märkt nivå Silver, KRAV:s kontrollorgan kontrollerar att vi serverar över 50 % KRAV-märkt /ekologisk mat på frukostbuffén. På frukosten arbetar vi också med många lokala leverantörer av bland annat bröd, fisk och marmelad.

Slottsträdgården

Lilla Slottsträdgården är KRAV-märkt, alla grönsaker, rotfrukter och örter som odlas i trädgården är ekologiska och uppfyller KRAV:s hårda krav. Fråga gärna trädgårdsmästarna om du vill lära dig mer om ekologisk odling.

Det som skördas i trädgården åker sedan ner till naturum för att hamna på tallrikarna på vårt café. Och det som finns på ängarna på området slås med lie och komposteras för att grävas ner i jorden igen.

Lokalvården och området

Det mesta som används för att rengöra våra lokaler är ekologiskt och vi skickar tvätten till ett tvätteri som bara använder Svanen-märkta tvättmedel. Dessutom tar vi vara på svinnet, till exempel går tvålförpackningarna som byts trots att det är lite kvar till personalutrymmen. Och på campingen finns den omvända papperskorgen, en låda med överblivna toarullar som har bytts ut och ges bort till gästerna.

All el vi använder kommer från förnyelsebara källor och är miljömärkt. Vi använder också elbil och cyklar till de flesta transporterna på området. På taken på förråden bakom naturum Vänerskärgården – Victoriahuset finns det solceller som värmer upp vattnet, de gör att vi är nästintill självförsörjande på varmvatten under somrarna.

Personalen

Om personalen mår bra på jobbet blir också din upplevelse bättre. Läckö rymmer många olika arbetsroller, särskilt under högsäsong, och alla behövs för att organisationen ska rulla på. Därför behövs också personal från olika bakgrunder för att driva arbetet framåt, vi vill ha så mycket mångfald som möjligt bland oss som arbetar här.

För oss är sammanhållningen mellan personalen viktig för att skapa en arbetsmiljö där personalen känner sig trygg och har lätt att be om hjälp.

Sprida kunskapen

Sist men inte minst tycker vi om att dela med oss av vår kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete genom föredrag, utställningar och naturumspedagoger. Vi lägger också stort fokus vid att lära framtida generationer om hållbar utveckling. Alla i årskurs 2, 5 och 8 i Lidköpings kommun kommer ut till naturum Vänerskärgården – Victoriahuset under läsåret för att lära sig mer om naturen i närområdet.

Vad kan du hjälpa till med?

En stor del av vår miljöpåverkan ligger i att de flesta av våra gäster kommer med bil eller båt. Vi blir glada om du som gäst har möjlighet och vill hjälpa oss att minska vår klimatpåverkan genom att ta buss, cykel eller samåka till oss! När du väl är här finns det gott om cyklar att hyra för att kunna ta sig runt på Kållandsö utan bil.

Vi hoppas att alla gäster och personal tar hand om skräpet efter sig och återvinner det som går. Återvinningsmöjligheter finns i naturum Vänerskärgården – Victoriahuset och på campingen för våra gäster.

Möjlighet att ladda sin elbil finns här hos oss på vår besöksparkering.


Miljöpolicy

  • Svensk lag utgör miniminivå i vårt miljöarbete.
  • Utforma befintlig och planerad verksamhet med en bedömning av dess påverkan på miljön.
  • Sträva efter att verksamheten ska ge en långsiktigt låg negativ påverkan på miljön.
  • Välja miljöanpassade och ekologiska produkter och tjänster när dessa finns med fullgott resultat.
  • Ta tillvara möjligheterna att samarbeta med andra aktörer.
  • Informera och utbilda personal och gäster om hur vi når ett hållbart samhälle.
  • Arbeta för att förebygga förorening i Stiftelsen Läckö Slotts verksamhet.
  • Hantera naturens resurser varsamt och sparsamt.