Kontakt
Läckö Slott & naturum


Receptionen

(Läckö Slott och naturum Vänerskärgården – Victoriahuset)

0510-48 46 60
info@lackoslott.se


Campingreceptionen 076 – 148 88 46 eller info@lackoslott.se


VD
Marknad
Jan Malmgren
Mobil 073-424 99 35
jan.malmgren@lackoslott.se

Ekonomi- och personalchef
Ingela Larsson
Direkt 0510-48 46 62
Mobil: 072-576 76 11
ingela.larsson@lackoslott.se

Verksamhetsledare Vaktmästeri & säkerhet
Jan-Erik Andersson
Direkt 0510-48 46 64
Mobil 070-336 47 11
jan-erik.andersson@lackoslott.se

Verksamhetsledare naturum Vänerskärgården – Victoriahuset
Christina Andersson
Mobil 070-309 40 10
christina.andersson@lackoslott.se


Trädgårdsmästare – Lilla Slottsträdgården
Jenny Harder
jenny.harder@lackoslott.se

Verksamhetsledare opera & scenkonst
Catarina Gnosspelius
Mobil 070-370 62 18
catarina.gnosspelius@lackoslott.se


TrädgårdsmästareLilla Slottsträdgården
Erik Björn Nilsson
erik.bjorn.nilsson@lackoslott.se

Verksamhetsledare Visningsverksamheten
Fredrik Kindberg
Mobil 070-29 667 39
fredrik.kindberg@lackoslott.se


naturumföreståndare
natur / utställning /pedagogik
Sofia Wennberg
Sofia.Wennberg@lidkoping.se
Mobil: 0510-770545